Құрылымы

Школьник
Владимир Сергеевич

Физика-математика ғылымдарының докторы

Төрағасы
     Қазақстанның Пагуош комитеті (келесі - ҚПК)