ҚПК сайтын құру боййынша негізгі дайындық жұмыстарын жүргізу