Құрылымы

Тажибаева
Ирина Лашкаровна

Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор

Жұмыс орны: Ядролық технологиялар қауіпсіздігі ғылыми-техникалық орталығы
Лауазымы: Атқарушы директор

Тасибеков
Хайдар Сулейманович

Химия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Жұмыс орны: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Лауазымы: Химия және химиялық технология факультетінің деканы